Konference Dějiny ve veřejném prostoru: Vystavování minulosti (online)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme Vás na konferenci Dějiny ve veřejném prostoru II.: Vystavování minulosti. Konference proběnhe online na pokračování ve dnech 22. a 23. října, 12. a 13. listopadu, 3. a 4. prosince a 10. a 11. prosince. Program, anotace panelů a příspěvků jsou zveřejněny na webu https://forumdvp.cz/. Chcete-li dostávat před každým blokem vysílání avízo podobné tomuto, můžete se na webu zaregistrovat. Dnes činíme výjimku a informujeme všechny případné zájemce:)

Tento týden, ve čtvrtek 22. října 2020 ve 14 hodin se můžete těšit na přednášku kurátorky muzea POLIN ve Varšavě, akademičky pobývající nyní v USA Barbary Kirshenblatt-Gimblett.
Stream v anglickém jazyce<https://www.youtube.com/watch?v=SVEB6Fhgnqo&list=PL8y3LNGWcj830vwfeFVM-eIAjo1OPhLjp&index=2>
Stream v českém jazyce<https://www.youtube.com/watch?v=x2SX7J3GU4o&list=PL8y3LNGWcj830vwfeFVM-eIAjo1OPhLjp&index=1>

Tentýž den od 16 hodin si pak můžete poslechnout panel Muzea v pohybu, který bude moderovat Čeněk Pýcha a ve kterém vystoupí Vojtěch Kyncl z Historického ústavu AV ČR, Václav Sixta z ÚSTRu, Marta Harasimowicz z Ústavu českých dějiny FF UK, Karolína Bukovská z Freie Universität Berlin a Libor Jůn z Národního muzea.
Stream panelu Muzea v pohybu<https://www.youtube.com/watch?v=IYg74HG_ANk&list=PL8y3LNGWcj830vwfeFVM-eIAjo1OPhLjp&index=3>

V pátek 23. října od 10 do 11.30 hodin můžete sledovat diskusi V centru pozornosti muzea moderovanou Jakubem Jarešem, kam přijali pozvání Martina Lehmannová (ICOM), Alena Petruželková (Památník národního písemnictví) a Petr Chlebec (Centrum kultury a vzdělávání Blatná, Městské muzeum Blatná).
Stream panelu V centru pozornosti muzea<https://www.youtube.com/watch?v=eiGflxw5gTM&list=PL8y3LNGWcj830vwfeFVM-eIAjo1OPhLjp&index=4>

Diskuze bude probíhat přímo na YouTube u každého streamu zvlášť. Záznamy pak budou nadále k dispozici a bude možnost je zhlédnout zpětně.

Pevně doufáme, že si vyberete a konferenční příspěvky Vás zaujmou!
Srdečně
Hana Havlůjová, Jaroslav Pinkas