Přihlášky ke studiu edukace a intepretace kulturního dědictví do 28.2.2023

Muzejní a galerijní pedagog, edukátor v kultuře, nebo průvodce na památkových objektech. To jsou zaměstnání, na která Vás během dvou let připravíme v navazujícím magisterském programu katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedf UK. Nabízíme Vám ucelené kulturně historické, pedagogické a didaktické vzdělání, seznámení s edukací prostřednictvím exkurzí i praxi v kulturních institucích.

Více informací zde