Projekt Památky nás baví obdržel významné mezinárodní ocenění EUROPA NOSTRA.

Evropská komise a EUROPA NOSTRA vyhlásily 5. dubna ceny Evropské unie pro kulturní dědictví  pro rok 2017.  Mezi 29 oceněnými z 18 zemí je i společný projekt Národního památkového ústavu, Pedagogické fakulty UK a Pedagogické fakulty MUNI  „Památky nás baví“. Ceny EVROPA NOSTRA představují nejvyšší evropské ocenění v oblasti péče o kulturní dědictví.

 

Projekt  Památky nás baví  (oficiální název „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“) probíhal v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) v letech 2012-2015.  Za cíl si kladl vytvoření systému edukačních programů zaměřených na vzdělávání v oblasti památkové péče  a prezentace památkových objektů. Jednotlivé programy vznikaly s ohledem na různé cílové skupiny –  předškolní děti, žáky 1.-3. stupně, vysokoškoláky, rodiny s dětmi, laickou a odbornou veřejnost, seniory a návštěvníky se speciálními potřebami, jejichž potřebám byly přizpůsobovány.  Programy pro nejrůznější památkové objekty připravovala a realizovala síť sedmi edukačních center Národního památkového ústavu rozmístěných po celém území České republiky.  Pedagogickou a didaktickou úroveň jednotlivých programů zajišťovaly Katedra historie a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MUNI v Brně.

Mezi významné výstupy projektu se řadí pět metodik pro tvorbu, realizaci a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví  Památky nás baví 1-5, Praha 2015 určených jednotlivým cílovým skupinám projektu.

 

Educational programme for Czech cultural heritage