Projekt Památky nás baví získal další mezinárodní pozornost

Tisková zpráva – 16.října 2017

Projekt Památky nás baví získal další mezinárodní pozornost

Ve dnech 17. – 19. října 2017 bude na setkání padesáti národních koordinátorů Dnů evropského dědictví ve Štrasburku představen projekt Památky nás baví jako příklad dobré praxe.

Společný projekt Národního památkového ústavu, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity  „Památky nás baví“ získal letos na jaře prestižní mezinárodní ocenění EUROPA NOSTRA. Tentokrát bude prezentován v diskusním panelu věnovaném kulturnímu dědictví a vzdělávání.

„Ocenění Europa Nostra představuje nejvyšší evropské ocenění v oblasti péče o kulturní dědictví. Obdrželi jsme je právě v kategorii Vzdělávání, odborná příprava a osvěta, ve které se o cenu ucházelo přes sedmdesát dalších projektů,“ uvedla Hana Havlůjová z Pedagogické fakulty v Praze, která projekt ve Štrasburku představí.

„Porotci ocenili zejména komplexní návrh, jak zajímavě a nově zpřístupňovat památky napříč Českou republikou, edukační programy připravované na míru konkrétním cílovým skupinám, včetně osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním, a spolupráci odborníků s laickými zájemci o kulturní dědictví,“ doplnila Havlůjová.

„Přestože projekt skončil již v roce 2015, mám radost, že můžeme úspěchy a zkušenosti, které přinesl, dále rozvíjet a sdílet, třeba právě na mezinárodním fóru, jakým je setkání koordinátorů Dnů evropského dědictví,“ uzavřela Havlůjová.

Na setkání ve Štrasburku budou zastoupeny nejen státy Evropské unie, ale také další partnerské země Rady Evropy, ve kterých se každý podzim koná řada akcí na podporu a propagaci hmotného i nehmotného kulturního dědictví. S rostoucím zájmem veřejnosti, jenž v posledních letech dosahuje až 20 milionů osob, je třeba promýšlet řadu společných témat. Letos jsou na pořadu jednání otázky kvalitní interpretace kulturního dědictví, vzdělávání a udržitelného rozvoje. Účastníci setkání začnou rovněž připravovat podklady pro rok 2018 – Evropský rok kulturního dědictví.

Projekt  Památky nás baví  (oficiální název „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“) probíhal v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) v letech 2012-2015.  Za cíl si kladl vytvoření systému edukačních programů zaměřených na vzdělávání v oblasti památkové péče a prezentace památkových objektů. Jednotlivé programy vznikaly s ohledem na různé cílové skupiny – předškolní děti, žáky 1. – 3. stupně, vysokoškoláky, rodiny s dětmi, laickou a odbornou veřejnost, seniory a návštěvníky se speciálními potřebami, jejichž potřebám byly přizpůsobovány. Klíčová byla interaktivní forma programů, které vedly účastníky nejen k poznávání a objevování autentického prostředí památek, ale také k sebepoznání a vzájemnému dialogu. Programy byly testovány a posléze aplikovány do praxe na třiceti ze sto čtyř různorodých památkových objektů, které spravuje stát prostřednictvím Národního památkového ústavu. Připravovala a realizovala je síť sedmi edukačních center rozmístěných po celém území České republiky. Pedagogickou a didaktickou úroveň jednotlivých programů zajišťovaly a výzkumně zhodnotily Katedra historie a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Mezi významné výstupy projektu se řadí pět metodik pro tvorbu, realizaci a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví Památky nás baví 1-5, Praha 2015 určených jednotlivým cílovým skupinám projektu. Blíže viz www.pamatkynasbavi.cz

Kontakt: PhDr. Martina Indrová, hlavní řešitelka projektu, vedoucí odboru edukace a dalšího vzdělávání GŘ NPÚ, indrova.martina@npu.cz

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou společnou iniciativou Rady Evropy a Evropské unie. Každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V České republice zaštiťuje jejich organizaci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Blíže viz http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/. Centrální stránky viz http://www.europeanheritagedays.com/.

Kontakt: Mgr. Květa Vitvarová, ředitelka SHSČMS, info@shscms.cz.