Studentská vědecká soutěž-fakultní kolo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,ve dnech 6.-7. dubna 2017 se v Českých Budějovicích  koná celostátní studentská vědecká konference Historie 2016.

Naše fakultní kolo proběhne 18. ledna 2017 v 16 hodin v doktorandské místnosti-R118, (jak je uvedeno v kalendáři akcí).

Do soutěže se může přihlásit každý student bakalářského nebo magisterského programu se svou seminární prací či částí obhájené bakalářské nebo neobhájené magisterské práce.  Každá katedra může vyslat dva soutěžící – ti, kteří zvítězí v našem kole, se musí zavázat, že do 28. února zašlou na adresu pořádající instituce (HÚ FF JU v ČB) svou soutěžní práci v předepsané podobě, tj. v rozsahu 30 NS a 1 NS resumé. (Tabulky, obrázky, grafy, edice textů apod. se do celkového rozsahu nepočítají.)

Přihlášky do fakultního kola zasílejte prosím na adresu jiri.pokorny@pedf.cuni.cz.

Ostatní zájemci z řad studentstva jsou srdečně zváni jako publikum, členové katedry jako porota.

Jiří Pokorný

V Praze 5. ledna 2017