Třicet let Katedry dějin a didaktiky dějepisu

KDDD Vás srdečně zve, abyste zavzpomínali na její třicetiletou historii na Pedafogické fakultě UK!