Tříměsíční stáž v Ústředí Českých center

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, vyhlašují výběrové řízení na tříměsíční stáž v Ústředí Českých center v termínu květen – červenec 2015. Nabídka je určena pro studenty bakalářského nebo magisterského studia.

Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a propagují Českou republiku ve světě. Působí jako síť prostřednictvím 22 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech. Jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro prezentaci země.

Kontakt

Kristýna Kolářová, Stážistka
Personální a mzdové oddělení

Ústředí Českých center
Václavské náměstí 816/49
Praha 110 00

Telefon: +420-234 668 211
Fax: +420-234 668 215
Email: pers-staze@czech.cz

Web: http://www.czechcentres.cz/

Výběrové řízení na stáž v Českých centrech