Velký úspěch studentů KDDD

Velký úspěch studentů KDDD

Celostátní studentskou soutěž Historie 2016 vyhrála Veronika Svobodová s prací Pokusnictví v Československu na příkladu škol v Michli, Nuslích a Hostivaři.

Ddalší zástupce studentů KDDD, Juda Kaleta, získal se svou prací „Z žádné vysokosti aneb pohrdání věřím…“ Sonda do zbožnosti šlechty v Jednotě bratrské před nástupem evropské reformace na základě života Johanky z Krajku a jejího Vyznání víry získal páté místo. Kaletovu práci ještě ocenilo Sdružení českých historiků České republiky, udělující Cenu Josefa Šusty.

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2016 se konala ve dnech 6.-7. dubna 2017. Uspořádal ji Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Konferenci obeslaly fakulty z Prahy, Pardubic, Plzně, Hradce Králové, Liberce, Ústí n. Labem, Brna, Olomouce, Ostravy a Českých Budějovic. Zaznělo na ní 26 příspěvků. Nejvíce (9) vystoupení se týkalo problematiky 20. století, další období (středověk, raný novověk, 19. století) byla zastoupena více méně rovnoměrně.

Na první pozici se vedle Veroniky Svobodové umístil se stejným počtem bodů ještě Filip Vávra (Pardubice) s prací V hlavní roli ambasáda. Diplomatův dům a problematika jeho držby na příkladě ruské mise Františka Karla hraběte Vratislava z Mitrovic v letech 1728-1733, o páté místo se s Kaletou dělí ještě Anna Nováková (Olomouc), Američtí Amadisové. Rytířská dobrodružství v Novém světě na příkladu sebeprezentace Hernána Cortése v Cartas  de Rélación.

V soutěži o Cenu Josefa Šusty získal první místo výše uvedený Filip Vávra.