Vynikající výsledky našich studentů – V. Kreuze a J. Klůce

Úspěch studenta Katedry dějin a didaktiky dějepisu Vojtěcha Kreuze  na celostátní studentské vědecké konferenci HISTORIE 2021. V soutěži studentů bakalářského či magisterského vzdělávacího programu v oboru historie, kterou letos hostila Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, se Vojtěch Kreuz umístil na vynikajícím 2. až 3. místě.  Zároveň se jeho soutěžní práce, vypracovaná pod vedením doc. Magdalény Pokorné, umístila na stejné pozici v soutěži o Cenu Josefa Šusty, kterou vyhlašuje Sdružení historiků ČR.

Pořadí tří nejlépe hodnocených prací CSVK 2021:
1. místo, Bc. Jarmila Šebková (ÚSD FF UK v Praze): Postoj starých elit k Československu na příkladu Runcimanovy mise, 2. až 3. místo, Bc. Veronika Chalupová (KH FF UJEP v Ústí nad Labem): Omnia cordis habet. Rodová strategie Martiniců v 17. století, 2. až 3. místo, Vojtěch Kreuz (KDDD PedF UK v Praze), Pražský kavárník Jaroslav Štěrba

Obr. 1 Autoři nejlépe hodnocených prací CSVK Historie 2021 s předsedkyní hodnotící komise doc. Marií Ryantovou a se zástupcem pořadatelů Mgr. Vilémem Zábranským.

Obr. 2 Mezi jinými hmotnými dary Vojtěch Kreuz  obdržel také balíček kávy, kterým pořadatelé ocenili povzbuzující účinek jeho soutěžního vystoupení na účastníky konference.

Úspěch studenta Katedry dějin a didaktiky dějepisu v soutěži VŠ studentů o Cenu Edvarda Beneše, Jiřího Klůce: V letošním, 26. ročníku soutěže studentských prací z oblasti historie 20. století a z oblasti sociologie, vypisované městem Sezimovo Ústí, obdržel Jiří Klůc cenu 1. stupně za práci vypracovanou pod vedením Mgr. Dušana Foltýna.

Další ocenění získal Jiří Klůc se svou prací Přejmenování města Falknov na Sokolov u příležitosti 5.výročí bitvy u Sokolova a pozdější vztah k této události v kontextu měnící se doby, a to Cenu Edvarda Beneše 1. stupně.

Cenu Edvarda Beneše 2. stupně obdržel Adam Pátek (KH FF UJEP v Ústí nad Labem), Československá strana národně socialistická Doksy 1945–1948, Cenu Edvarda Beneše 3. stupně obdržela Jarmila Šebková (ÚSD FF UK v Praze): Česká šlechta a Runcimanova mise, 1938

Obr. 3 Starosta města Sezimovo Ústí Mgr. Ing. Martin Doležal gratuluje Jiřímu Klůcovi k vítězství v soutěži.