XXXIV. Letní škola historie

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

zve na XXXIV. Letní školu historie, která se koná ve dnech 1. až 5. července 2022 v Praze

Letní škola historie tradičně nabízí učitelům dějepisu i dalších společenskovědních předmětů základních a středních škol přednášky předních historiků i odborníků z dalších oborů. Tématy jsou české/československé i obecné dějiny od starověku po současnost, i další aktuální problémy spojené s výukou. Součástí každé přednášky je diskuse.

Program je doprovázen vycházkami po Praze s odborným výkladem a prohlídkami historických a uměleckých výstav.

XXXIV. LŠH se koná v aule Pedagogické fakulty UK, M. Rettigové 4, Praha l.

Účastníci obdrží „Osvědčení o absolvování XXXII. Letní školy historie“ akreditované MŠMT.

Koncepce a organizace LŠH:

PhDr. Jana Kohnová, Ph. D., Mgr. Barbora Holubová, Ph.D.

Vložné na LŠH činí 3 600,- Kč, důchodci (ročník 1959 a starší) a studenti platí vložné 1 500 Kč.

Studenti denního studia dějepisu a OV/ZSV PedF UK je účast na LŠH bezplatná po předložení potvrzení.

Více informací o XXXIV. LŠH (brzy již i její letošní program) a elektronickou přihlášku naleznete na adrese: http://kamv.pedf.cuni.cz – „Letní škola historie“.