Charakteristika

Odborný recenzovaný časopis MARGINALIA HISTORICA, zařazený od roku 2014 na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Studie jdou tedy zařazovány do RIVu.
Časopis se věnuje široce pojímaným dějinám vzdělanosti (včetně školství i osvěty) a komplementárně chápané kultury. Otiskuje původní vědecké studie, materiálové příspěvky, recenze a zprávy zaměřující se na problematiku českých zemí nahlíženou v středoevropském a evropském kontextu.

Vychází dvakrát ročně, rozsah jednoho čísla se pohybuje kolem 190 stran.

Uzávěrka je dvakrát ročně: 31. března a 30. září.

Struktura periodika

  • Studie
  • Recenze a zprávy
  • Muzea a výstavy
  • Didaktika
  • Kronika
  • Historie stále živá

Vydavatel

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta
ISSN: 1804-5367
Evidenční číslo MK ČR: E 19664

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page