Aktuální exkurze

Od roku 2017 probíhá zapisování na historické exkurze pomocí webových stránek http://kddd.eu. Přihlašování probíhá formou e-shopu a pro platné přihlášení je nutné, aby byla rezervace dokončena – přijde potvrzující e-mail. Všichni studenti musejí mít v SISu číslo účtu svého nebo rodičů, jinak nemohou nedostat – v případě zahraniční exkurze – finanční příspěvek od fakulty.

Byla-li kapacita exkurze již naplněna, přihlašte se jako náhradníci. V tomto případě však neprovádějte platbu.

12. 3. 2018 budou vytištěné formuláře vyvěšeny na nástěnce KDDD ve 4. p. budovy PedF. Vaši účast na exkurzi je nutné potvrdit – mimo rezervaci prostřednictvím formuláře – uhrazením příslušné platby. Pokud nebude platba převedena na účet do 26. 3. 2018, bude místo uvolněno náhradníkům. V případě jakýchkoliv otázek se obracejte na organizátory exkurzí.

Čas: 23.8. - 13.9.2019
Vedoucí: Mgr. Dušan Foltýn

Místo: Indie
Cena: ??, záloha 15 000 Kč

Č. účtu a var. s.: 85236011/0100, v.s.: 335 138 023
Platba do: 20.12.2018