Aktuální exkurze

Přihlašování na exkurze proběhne prostřednictvím Google formulářů. Stránka s odkazy na jednotlivé formuláře bude zveřejněna na tomto místě 1. 3. 2017 od 10:00.

Kvůli bezpečnosti je nutné být přihlášen k účtu Google (Gmail).

Odkazy na Google formuláře k jednotlivým exkurzím zde.

Čas: 24.05. - 28.05.2018
Vedoucí: H. Havlůjová, K. Sládková

Místo: Severní Morava a Slezsko
Cena: 3 500,-Kč

Č. účtu a var. s.: 85236011/0100, v. s.: bude doplněn
Platba do: 15.03.2018


Čas: 11.08. - 19.08.2018
Vedoucí: D. Foltýn, R. Skopek

Místo: Východní Slovensko, jihovýchodní Polsko
Cena: 4 200 Kč

Č. účtu a var. s.: 85236011/0100, v.s.bude doplněno
Platba do: 15.3.2018


Čas: 28.08. - 1.09.2018
Vedoucí: P. Koura

Místo: Klatovy a okolí (Klatovy, Velhartice, Sušice, Kašperské Hory)
Cena: 3500 - 4000 Kč

Č. účtu a var. s.: 85236011/0100, V.S.: bude upřesněno
Platba do: 15.03.2018


Čas: 08.08. - 12.08.2018
Vedoucí: F. Parkan, T. Mikeska

Místo: Rakovnicko, Křivoklátsko
Cena: 3 800 Kč

Č. účtu a var. s.: 85236011/0100, v. s. bude doplněno
Platba do: 15.03.2018


Čas: 14.09 - 23.09.2018
Vedoucí: K. Charvátová, P. Charvát, V. Vlnas

Místo: Východní Francie, Lotrinsko, Belgie a Lucembursko
Cena: 9 000 Kč

Č. účtu a var. s.: 85236011/0100, v.s.bude doplněno
Platba do: 15.3.2018