Archiv uživatele: J. Kepartová

Letní škola klasických studií

Kabinet pro klasická studia – Filosofický ústav AV ČR spolu s asociací ALFA a se Seminářem dějin umění FF MU Vás srdečně zvou na Letní školu klasických studií XXXII ve dnech 30. června – 3.

Zajímavá akce (nejen) pro studenty

V rámci multidisciplinárního festivalu FF UK a PF UK Sen o antice (viz https://www.facebook.com/events/1150586372636909/ ) je vyhlášena i výtvarná soutěž https://praxis.ff.cuni.cz/vytvarnasoutez/

České kazatelství 18. století a Velikonoce

Pozvánka na doprovodnou přednášku k výstavě Baroko v Bavorsku a v Čechách: České kazatelství 18. století a Velikonoce Česká literatura 17. a 18. století postrádá v porovnání s většinou středoevropských literatur dvorské divadlo, epos a až na