Archiv uživatele: J. Kepartová

VI. mezioborové sympozium Dějiny a divadlo

KDDD srdečně zve na sympozium Dějiny a divadlo aneb Dramatizace dějin ku poctě položení základního kamene k Národnímu divadlu 16. května 1868 a oslavě této události na jaře 1918, které se koná 24.-25. dubna 2018

Výstava Josef Wünsch – učitel, cestovatel, spisovatel

Katedra dějin a didaktiky dějepisu Vás srdečně zve na výstavu v Galerii na schodech k poctě středoškolského učitele a objevitele pramenů Tigridu, s názvem Josef  Wünsch, učitel, cestovatel, spisovatel. Výstava probíhá ve dnech 19. března až

Dílna “Proč hořelo Národní divadlo”

Dílna doc. Radek Maruščák  “Proč hořelo Národní divadlo” Součást sympozia Dějiny a divadlo aneb Dramatizace dějin 24.-25.4. 2018 24.11. 2018 10.00-14.00 místo: Národní divadlo sraz ve foyer u vstupu v 9:55 Anotace: Účastníci workshopu se formou přímého zážitku seznámí s edukačním programem pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol, který se vztahuje k dějinám 2. poloviny 19. století a vzniku Národního divadla. V programu se využívá aktivizačních metod práce, metod vícesmyslového učení a metod dramatické výchovy. Program je pojat jako intergrovaná tematická výuka propojující cíle a obsahy dějepisu, literární, hudební a výtvarné výchovy a výchovy mediální. Účastníci na základě přímé zkušenosti s programem následně zhodnotí didaktický potenciál takto pojatých tematických bloků. Součástí programu dílny bude i prohlídka prostor Národního divadla. Účastníkům se doporučuje pohodlný oděv umožňující volný pohyb, sezení a práci na zemi apod.  

Symposium: Dějiny a divadlo aneb Dramatizace dějin

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat k účasti na VI. mezioborovém sympoziu Dějiny a divadlo aneb Dramatizace dějin. Akci pořádají ve dnech 24. – 26. dubna 2018 Literární archiv Památníku národního