2016/2017 – Mgr.

Počátky barokního malířství v Čechách

První setkání se uskuteční na KDDD 13. 10. ve 13. 30, kde se prodiskutují další termíny a místa konání. Seminář bude blokový, tzn. výuka neprobíhá každý týden. Kurz bude zaměřen na počátky barokního umění v Čechách

Muzea, galerie a památky: Didaktické inspirace

V zimním semestru je seminář zaměřen na teoretickou reflexi otázek spojených se vzděláváním v paměťových a památkových institucích. Na konkrétních příkladech z ČR i ze zahraničí je ilustrován vzdělávací potenciál muzeí, galerií a památkových objektů.

Fenomény sociálních a hospodářských dějin 1848-1938

K fenoménům jako urbanizace, sociální otázka, nacionalismus, ekonomická krize či antisemitismus budeme přistupovat tematicky napříč chronologií i politickými změnami. Geografický rámec pro nás bude tvořit hlavně kontinentální Evropa. Tento prostor nás bude zároveň nutit ke

Stříbrné plátno ve službách propagandy

Výběrový seminář bude věnován tématu propagandy ve filmu, a to zejména nacistické a komunistické. V jeho rámci budou představena nejen základní díla filmové propagandy dvacátého století (Ejzenštejnův Křižník Potěmkin, Riefenstahlové Triumf vůle), ale i metody této