Fenomény sociálních a hospodářských dějin 1848-1938

Určeno pro: Mgr.

Kód SIS: ON230511A
Popis SIS: Specializační seminář I - A


Datum: Čtvrtek 16:15-17:45
Organizátor: Jakub Štofánik a Jakub Dvořák, J. Hnilica

Místo: SAL-M

K fenoménům jako urbanizace, sociální otázka, nacionalismus, ekonomická krize či antisemitismus budeme přistupovat tematicky napříč chronologií i politickými změnami. Geografický rámec pro nás bude tvořit hlavně kontinentální Evropa. Tento prostor nás bude zároveň nutit ke komparaci mezi širšími regiony i jednotlivými státními útvary.
Společně se pokusíme nacházet odpovědi na otázky jako: co měnila a změnila industriální revoluce na podobě měst i ve společnosti; jak se proměnilo postavení žen a dětí; a co pro společnost představovali vojenské konflikty i nastolení byrokraticky řízené veřejné správy. Neopomeneme ani proměny významu náboženští a vytváření utopických projektů. Součástí kurzu bude taky mimopražská exkurze.
Kurz bude probíhat formou semináře, kde bude prostor věnovaný nejen prezentaci vybraných textů (četbu na semináře budou tvořit česky a anglicky psané texty), ale i diskusi.


Atestace

se bude skládat ze zápočtu a ústní zkoušky vycházející ze studentem předloženého seznamu literatury.