Semináře

ZS 2019/20: Interpretace historických pramenů (dlouhé 19. století) I

Začíná v letním semestru, bude pokračovat v zimním semestru 2019/2020. Seminář bude mít dva základní cíle: a) prohloubit historické znalosti studentů na základě důkladné analýzy konkrétních textů různého charakteru a provenience (úřední dokumenty, publicistické texty,

ZS 2019/20: Cisterciáci v českých zemích ve středověku I

Seminář seznámí s působením cisterciáckého řádu v Českých zemích ve středověku. Zaměří se na práci s prameny i  s literaturou. Diskutována budou aktuální témata výzkumu (např. memorie, písemná kultura v řádu apod.),  stejně jako se bude mluvit o tradičním badatelském

ZS 2019/20: Pražské pomníky v proměnách 20. a 21. století

Podle Roberta Musila je na pomnících nejnápadnější, že je nevidíme. Stavějí se prý proto, aby budily pozornost, ale zároveň jsou proti pozornosti něčím impregnovány, takže je přehlížíme, nevnímáme. Uvědomíme si je, až když z nějakých příčin

LS 2020: Specializační seminář

Účelem semináře je shrnout a kriticky zhodnotit základní látku z českých a obecných dějin. Práce bude probíhat v malých skupinách, nad jednotlivými tématy. Ta budou stanovena v dohodě s účastníky semináře podle jejich závažnosti a