LS 2020: Specializační seminář

Určeno pro: NMgr.
Vedoucí: J. Pokorný

Kód SIS: OPND2D112B
Popis SIS: Specializační seminář


Účelem semináře je shrnout a kriticky zhodnotit základní látku z českých a obecných dějin. Práce bude probíhat v malých skupinách, nad jednotlivými tématy. Ta budou stanovena v dohodě s účastníky semináře podle jejich závažnosti a aktuálnosti. V závislosti na programu pak bude probrána i základní literatura. Součástí práce bude také rozprava o možnostech didaktické prezentace

.

Podmínky pro zdárné ukončení semináře:

Aktivní účast na semináři, závěrečné kolokvium.

Základní literatura:

Nelze obecně stanovit, v závislosti na tématech.