ZS 2019/20: Cisterciáci v českých zemích ve středověku I

Určeno pro: Bc.
Vedoucí: K. Charvátová

Kód SIS: LS 2019: OPBD2D118B, ZS 2019-20: OPBD2D123B
Popis SIS: Výběrový seminář II A


Seminář seznámí s působením cisterciáckého řádu v Českých zemích ve středověku.

Zaměří se na práci s prameny i  s literaturou. Diskutována budou aktuální témata výzkumu (např. memorie, písemná kultura v řádu apod.),  stejně jako se bude mluvit o tradičním badatelském zaměření ve vztahu k řádu (např. majetková držba klášterů, ekonomický vývoj apod.)

 

Základní okruhy:

  1. Příchod řádu do Čech
  2. Důvody zakládání klášterů
  3. Obvěnění kláštera; vývoj v čase
  4. Majetkový vývoj 12.-rané 15. století.
  5. Struktura majetku
  6. Správa majetku
  7. Mateřské kláštery
  8. Složení konventu
  9. Hodnostáři kláštera
  10. Opati

Součástí semináře budou i návštěvy klášterních objektů.