ZS 2019/20: Pražské pomníky v proměnách 20. a 21. století

Určeno pro: Bc.
Vedoucí: P. Koura

Kód SIS: LS 2019: OPBD2D121B, ZS 2019-20: OPBD2D126B
Popis SIS: Výběrový seminář I D, Výběrový seminář II D


Podle Roberta Musila je na pomnících nejnápadnější, že je nevidíme. Stavějí se prý proto, aby budily pozornost, ale zároveň jsou proti pozornosti něčím impregnovány, takže je přehlížíme, nevnímáme. Uvědomíme si je, až když z nějakých příčin zmizí.

Rádi bychom proto alespoň na některé upozornili.

Tento seminář se zaměří na známé i pozapomenuté monumenty naší metropole. Po úvodní informativní schůzce bude výuka probíhat přímo v terénu, kde si postupně představíme historii i současnost jednotlivých pomníků a památníků. Seminář může být vhodnou inspirací pro didaktické vycházky budoucích učitelů dějepisu či společenských věd.

Z výčtu témat, o kterých bude řeč, uvádíme namátkou: Sousoší Sbratření; Franz Kafka a jeho pražské pomníky; metro jako umělecké dílo; Petřín – kopec soch; Vítkov a jeho sochařská výzdoba; žižkovské literární stopy – Seifertův a Haškův pomník; sochy „odložené“ na Olšanech – Fučík, Šverma, Jabůrková.

Definitivní výběr navštívených objektů provedeme na první schůzce.

Základní literatura:

Zdeněk Hojda – Jiří Pokorný, Pomníky a zapomníky, Praha 1996.

Hana Svatošová (ed.), Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Praha 1913.

Anežka Bartlová (ed.), Manuál monumentu, Praha 2016.

Další a studijní materiály budou poskytovány průběžně během semestru.

 

Kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu bude průběžná aktivní účast spojená se stručnou prezentací jednoho z vybraných objektů.