Semináře

Výchovně vzdělávací potenciál paměťových a památkových institucí

Studenti budou jednak teoreticky reflektovat možnosti využití paměťových a památkových institucí ve výuce, jednak se prakticky zapojí do přípravy didaktických materiálů pro potřeby spolupracujících institucí. V zimní semestru bude seminář zaměřen na teoretickou reflexi otázek spojených se

Písemná kultura přemyslovských Čech (9. – 14. století)

Seminář se zaměřuje na literární tvorbu a její vývoj v období vlády přemyslovských Čech. Jednotlivé hodiny se soustředí  na konkrétní díla, na postižení jejich charakteristických rysů, ale i na historický kontext, v němž díla vznikala. Seminář neopomene ani oblast metodiky práce s literárně-historickými texty jakožto

Fenomén Asterix

Komiksový seriál Asterix je dnes pojmem, čtou ho nejen děti, ale také laická i odborná veřejnost. Budeme se zabývat tímto fenoménem a zároveň rprozkoumáme, jak se ze seriálu můžeme poučit nejen o minulosti.Také se zaměříme

Od národa k nacionálnímu socialismu

Studenti budou seznámeni se základními definicemi a termíny, které se objevují ve vztahu k pojmu „národ“, a to v širších souvislostech. Co je národ? Nacionalismus contra patriotismus. Nacionální socialismus.Marxismus a národ. Fašismus. Xenofobie. Appartheid. Antisemitismus.

Kulturní dějiny dvacátého století

V rámci semináře budou představeny současné teoretické koncepty a následně bude věnován prostor jednotlivým problémům z českých kulturních dějin dvacátého století, a to především z oblasti literatury, kinematografie a moderní hudby. Pozornost bude věnována vzájemné interakci politiky