Semináře

Lingua Latina per se illustrata

Seminář je velmi vhodným doplňkem k předmětu Klasické tradice. Učebnice: Hans H. Ørberg, Lingua Latina per se illustrata. Pars I.Familia Romana.Výuka je doprovázena materiály na moodlu. FAMILIA ROMANA obsahuje vše nezbytné z latinské morfologie i

Perzekuce církve v době nacismu a komunismu

Zimní semestr V zimním semestru se zaměříme na perzekuci katolické církve v době nacistické okupace a jejím postavení po válce (1939 – 1947). Témata: – postavení katolické církve v době Protektorátu Čechy a Morava– protiokupační vlastenecké církevní poutě

Výchovně vzdělávací potenciál paměťových a památkových institucí

Studenti budou jednak teoreticky reflektovat možnosti využití paměťových a památkových institucí ve výuce, jednak se prakticky zapojí do přípravy didaktických materiálů pro potřeby spolupracujících institucí. V zimní semestru bude seminář zaměřen na teoretickou reflexi otázek spojených se

Písemná kultura přemyslovských Čech (9. – 14. století)

Seminář se zaměřuje na literární tvorbu a její vývoj v období vlády přemyslovských Čech. Jednotlivé hodiny se soustředí  na konkrétní díla, na postižení jejich charakteristických rysů, ale i na historický kontext, v němž díla vznikala. Seminář neopomene ani oblast metodiky práce s literárně-historickými texty jakožto