Poslední Přemyslovci

Určeno pro: Mgr.

Kód SIS: ON230511B
Popis SIS: Specializační seminář I


Datum: Pondělí 11:05-12:35
Organizátor: Kateřina Charvátová

Místo: R 010A

Seminář se bude zabývat vládou posledních králů z Přemyslova rodu nikoliv z hlediska jejich politiky, ale z pohledu všedního života stejně jako i slavnostních chvil středověkých elit. Stranou pozornosti nezůstane ani zakladatelská činnost Přemyslovských vládců.

Studenti budou epochu posledních Přemyslovců objevovat z dobových kronikářských záznamů stejně jako z historických studií a monografií.

Témata:

Narození a křest
Výchova
Manželství, výběr partnerů
Korunovace
Panovnický dvůr
Veřejná versus kabinetní politika
Panovníci v čele svých vojsk
Panovnická zábava- lov, turnaje, hostiny
Básníci na panovnických dvorech
Panovník cestující
Pohřby českých králů

---

Ke kurzu budou vytvořeny e-learningové stránky na moodlu. Klíč k zápisu poskytne vyučující na první hodině.

Atestace:

ZS - zápočet za zpracování pramenné rešerše

LS - klasifikovaný zápočet za písemnou práci na jedno z témat dotýkajících se života posledních Přemyslovců