Totalitní režimy a filmové plátno

Určeno pro: Bc.

Kód SIS: OB230523D
Popis SIS: Výběrový seminář I - D


Datum: Čtvrtek 14:25 - 15:55
Organizátor: P. Koura

Místo: SAL-M

Výběrový seminář bude věnován vztahu totalitních režimů a filmového média ve dvacátém století. V jeho rámci bude představeno, jak moderní diktatury zneužívaly film pro své účely a jak naopak prostřednictvím filmu bylo možné tyto režimy demaskovat. Výuku budou často doprovázet komentované filmové ukázky. Předpokládá se aktivní účast návštěvníků (referát a seminární práce). Bude též kladen důraz na využití filmových ukázek pro výuku dějepisu.

Podmínky atestace:

Zimní semestr – referát,

Letní semestr – seminární práce (rozsah 10 nms)

 

Doporučená literatura:

Steven BACH, Leni Riefenstahlová. Život a dílo „Hitlerovy filmařky“, Praha 2009

Václav BŘEZINA, Lexikon českého filmu. 2000 filmů 1930–1996, Praha 1996

Český hraný film I – VI. Praha 1995 – 2010

Peter HAMES, Československá nová vlna, Praha 2008

Ivan KLIMEŠ (ed.), Filmový sborník historický 1. Film a literatura, Praha 1988

Ivan KLIMEŠ – Jiří RAK (eds.), Filmový sborník historický 2. 90 let vývoje československé kinematografie – příspěvky z konference, Praha 1991

Ivan KLIMEŠ (ed.), Filmový sborník historický 3, Praha 1992

Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny, Praha 2005

Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla, Praha 2009

Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny 3.Politická kamera – film a stalinismus, Praha 2012

Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny 4. Normalizace, Praha 2014

Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny 5. Perestrojka/přestavba, Praha 2016

Petr KOURA, Historický film jako nástroj konstrukce historické paměti. In: Místa paměti česko-německého soužití. Sborník příspěvků z konference pracovní skupiny Česko-německého diskusního fóra Místa paměti v Chebu 5. 6. 2010, Praha 2011, s. 116–128

Antonín J. LIEHM, Ostře sledované filmy. Československá zkušenost, Praha 1991

Peter LONGERICH, Goebbels. Úplná biografie ministra propagandy Třetí říše. Praha 2013

Jan LUKEŠ, Diagnózy času. Český a slovenský poválečný film, Praha 2013

James MONACO, Jak číst film. Svět filmů, médií a multimédií, Praha 2004

Jerzy PŁAŻEWSKI, Dějiny filmu 1895–2005, Praha 2009

Luboš PTÁČEK (ed.), Panorama českého filmu, Olomouc 2000

Peter REICHEL, Svůdný klam třetí říše. Fascinující a násilná tvář fašismu. Praha 2004

Josef ŠKVORECKÝ, Všichni ti bystří mladí muži a ženy. Osobní historie českého filmu, Praha 1991

Václav ŠMIDRKAL, Armáda a stříbrné plátno. Československý armádní film 1951–1999, Praha 2009

Martin ŠTOLL a kol., Český film. Režiséři–dokumentaristé, Praha 2009

Richard TAYLOR, Filmová propaganda. Sovětské Rusko a nacistické Německo. Praha 2016

Kristin THOMPSONOVÁ – David BORDWELL, Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie, Praha 2007

Michael TÖTEBERG, Lexikon světového filmu, Praha 2006