Bečovská praktika 2014

Datum: 19.05.2014 - 23.05.2014
Organizátor: Hana Havlůjová, Robert Skopek

Místo: Bečov nad Teplou a blízké okolí
Cena: 3 000 Kč

Č. účtu a var. s.: 85236011/0100, v.s. 335 138 002
Platba do: 15.03.2014


Po loňském experimentálním ověřování nabízíme zážitkovou exkurzi, během které si řadu teoretických poznatků z úvodu do dějepisu vyzkoušíte a ověříte v praxi! Program předčí všechna vaše očekávání a budete mít šanci poznat nejen řadu zajímavých odborníků, ale také sami sebe. Exkurze je přednostně určena pro studenty 1. ročníku.

Program exkurze je sestaven tak, aby umožnil intenzivní samostatnou i skupinovou práci studentů. Poskytuje prostor pro objevování státního hradu a zámku Bečova, stejně jako dalších zajímavých míst v jeho nejbližším okolí. Je příležitostí pro setkání s odborníky, kteří se dlouhodobě zabývají zkoumáním a uchováváním historické krajiny, archeologických i stavebních památek, uměleckých a historických artefaktů i nehmotného dědictví. Důležité místo v programu má čas pro zpětnou vazbu ze strany všech zúčastněných.

Účastníci exkurze v zajímavém historickém prostředí
•    uplatní znalosti a dovednosti, které získali v průběhu úvodního kurzu do studia dějepisu (PVH, kritika pramene, formulace a ověřování hypotéz),
•    osvojí si prostřednictvím minikurzu stavební historie základní dovednosti nezbytné pro „čtení“ a interpretaci historických staveb a památkových objektů,
•     na základě studia různých zdrojů informací (hmotné i písemné prameny, faksimile, terénní průzkum, odborná literatura) vytvoří spolu s kolegy interpretaci konkrétního místa či objektu v historické krajině, kterou představí a budou obhajovat v rámci odborné komunity