LS 2020: Diplomový seminář

Určeno pro: NMgr.
Vedoucí: J. Pokorný

Kód SIS: OPND2D111B
Popis SIS: Diplomový seminář


Účelem semináře je připravit studenty na zvládnutí diplomové práce po stránce heuristické, koncepční a metodické, dále pak shrnout a kriticky zhodnotit vybraná témata z českých a obecných dějin, která souvisejí s jednotlivými diplomovými pracemi nebo která jsou mimořádně závažná. Součástí práce v semináři bude i rozprava o možnostech didaktické prezentace. Studenti zároveň konzultují s jednotlivými vyučujícími jako vedoucími práce.

Cíl předmětu:

Všestranná příprava diplomové práce, orientace v některých závažných tématech z českých a obecných dějin.

Podmínky pro zdárné ukončení semináře:

Aktivní účast na semináři, vystoupení, které představí projekt diplomové práce, závěrečné kolokvium.

Základní literatura:

Nelze obecně stanovit, v závislosti na tématech.