Hra ve výuce dějepisu

Určeno pro: Bc.

Kód SIS: OB230523B
Popis SIS: Výběrový seminář I - B


Datum: Pondělí 14:25-15:55
Organizátor: D. F. Wagner, K. Charvátová

Místo: R 010 B

Seminář seznámí účastníky se základní definicí hry, představí zajímavé světové trendy i českou praxi. V první části roku se zaměříme na poznávání a analýzu, v druhé části roku pak přejdeme k vlastní tvorbě a její společné reflexi.

Zimní semestr

V ZS se účastníci seznámí s jednotlivými většími trendy ve výukových hrách a v gamifikaci výuky: ukážeme si počítačové hry, zážitkové hry, aktivní workshopy s herními prvky, rolové hry a pro inspiraci společně probereme i konkrétní metodiky a ukázky. Pokud to bude možné, účastníci sami si dané aktivity vyzkouší, případně se setkají i s jejich tvůrci. Část výuky probíhá samostudiem, kdy účastníci musí nastudovat mezi jednotlivými setkání vždy různé texty, které nám umožní v semináři efektivnější práci.

Atestace v ZS

Výstupem zimní části semináře bude krátká rešerše k studentem zvolenému druhu hry.

Letní semestr

V LS se posuneme více k vlastní praxi, kdy projdeme celým procesem tvorby aktivity od záměru a prvních koncepcí až po první testování.

Atestace

Výstupem LS pak je buď hotová a otestovaná metodika nebo teoretická seminární práce k tématu, dle volby účastníka semináře.