Stříbrné plátno ve službách propagandy

Určeno pro: Mgr.

Kód SIS: ON230511B
Popis SIS: Specializační seminář I - B


Datum: Čtvrtek 14:00-15:30
Organizátor: Petr Koura

Místo: R 016

Výběrový seminář bude věnován tématu propagandy ve filmu, a to zejména nacistické a komunistické. V jeho rámci budou představena nejen základní díla filmové propagandy dvacátého století (Ejzenštejnův Křižník Potěmkin, Riefenstahlové Triumf vůle), ale i metody této propagandy. Návštěvníci budou seznámeni jak s propagandou v hraném filmu, tak ve filmu dokumentárním a zpravodajském. Dále budou zkoumány propagandistické postupy (konstrukce obrazu nepřítele, konstrukce hrdiny) a v neposlední řadě též proměny propagandy od „brutální“ nacistické po „úsměvnou“ normalizační (Atentát na kulturu). Výuku budou doprovázet komentované filmové ukázky. Od návštěvníků semináře se očekává aktivní účast (referát a seminární práce).

 

Podmínky atestace:

ZS – referát, LS – seminární práce (rozsah 10 nms)

 

Doporučená literatura:

Steven BACH, Leni Riefenstahlová. Život a dílo „Hitlerovy filmařky“, Praha 2009

Václav BŘEZINA, Lexikon českého filmu. 2000 filmů 1930–1996, Praha 1996

Český hraný film I – VI. Praha 1995 – 2010

Ivan KLIMEŠ (ed.), Filmový sborník historický 1. Film a literatura, Praha 1988

Ivan KLIMEŠ – Jiří RAK (eds.), Filmový sborník historický 2. 90 let vývoje československé kinematografie – příspěvky z konference, Praha 1991

Ivan KLIMEŠ (ed.), Filmový sborník historický 3, Praha 1992

Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny, Praha 2005

Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla, Praha 2009

Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny 3.Politická kamera – film a stalinismus, Praha 2012

Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny 4. Normalizace, Praha 2014

Petr KOURA, Historický film jako nástroj konstrukce historické paměti. In: Místa paměti česko-německého soužití. Sborník příspěvků z konference pracovní skupiny Česko-německého diskusního fóra Místa paměti v Chebu 5. 6. 2010, Praha 2011, s. 116–128

Peter LONGERICH, Goebbels. Úplná biografie ministra propagandy Třetí říše. Praha 2013

Jan LUKEŠ, Diagnózy času. Český a slovenský poválečný film, Praha 2013

James MONACO, Jak číst film. Svět filmů, médií a multimédií, Praha 2004

Jerzy PŁAŻEWSKI, Dějiny filmu 1895–2005, Praha 2009

Luboš PTÁČEK (ed.), Panorama českého filmu, Olomouc 2000

Peter REICHEL, Svůdný klam třetí říše. Fascinující a násilná tvář fašismu. Praha 2004

Václav ŠMIDRKAL, Armáda a stříbrné plátno. Československý armádní film 1951–1999, Praha 2009

Martin ŠTOLL a kol., Český film. Režiséři–dokumentaristé, Praha 2009

Kristin THOMPSONOVÁ – David BORDWELL, Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie, Praha 2007

Richard TAYLOR, Filmová propaganda. Sovětské Rusko a nacistické Německo. Praha 2016

Michael TÖTEBERG, Lexikon světového filmu, Praha 2006