PŘEDKOVÉ A POTOMCI STÁTNĚ SOCIALISTICKÝCH ELIT: osudy rodin v českých zemích v dlouhém 20. století

Termín: 25.1.2023
Čas: Po celý den
Pořadatel: K.Entnerová

Přijměte srdečné pozvání na konferenci:  PŘEDKOVÉ A POTOMCI STÁTNĚ SOCIALISTICKÝCH ELIT: osudy rodin v českých zemích v dlouhém 20. století, která se koná 15.2.2023.

Více v pozvánce na konferenci.