Letní škola klasických studií 1. – 4. 7. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové a milí přátelé,

srdečně vás zveme na letošní Letní školu klasických studií s tématem

Oliva, réva, vavřín v kulturní krajině antického světa

Praha 1. – 4. července 2023

Letošním tématem budou tři kulturní rostliny spjaté s antickým světem. Oliva, réva a vavřín budou tvořit tematický základ, na němž odborníci představí posluchačům, jak lidé v antice přírodu kultivovali, využívali i zneužívali a jak o těchto svých aktivitách přemýšleli. Ve workshopech a na přednáškách posluchači poznají tři rostliny jako atributy spjaté s náboženským a kulturním prostředím antického světa – olivu, révu a vavřín, které budeme postihovat v náboženství, performativním umění (hudba, poezie, divadlo), výtvarném umění atp.

Školné: 2500,- Kč pracující

             1500,- Kč studenti a důchodci

Ubytování: Vzhledem k velkému množství ubytovacích kapacit v Praze si všichni účastníci zajišťují ubytování sami.

Školné je nutné uhradit do 15. června 2023, a to výhradně přes e-shop Filosofického ústavu AV ČR, v sekci konference – letní školy: flu.cas.cz

Závaznou přihlášku naleznete  ke stažení ve formátu .docx na webu: https://www.ics.cas.cz/pro-verejnost/letni-skola-kks

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 7. června 2023 na e-emailovou adresu lsks@ics.cas.cz.

Stornovací poplatky: V případě zrušení závazné přihlášky po 20. 6. 2023 bude účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové částky. V případě zrušení závazné přihlášky po 27. 6. 2023 činí stornovací poplatek 100% z celkové částky.

Těšíme se na vás!

Organizační tým LŠKS

Alena Sarkissian, Pavel Nývlt a Jitka Podráská