NMgr. program Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví

 

Charakteristika studijního programu Edukace

Cílem studijního programu Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví je poskytnout jeho absolventům ucelené magisterské vzdělání, které je připraví pro profesi Edukátor v kultuře. Tento jednooborový studijní program nabízí kulturně historické, pedagogické a didaktické vzdělání, které je kombinováno s autentickým činnostním učením a praxí v kulturních institucích (v muzeích, galeriích, na památkách). Studentům poskytuje přehled o jednotlivých kategoriích hmotného i nehmotného kulturního dědictví, stejně jako o spektru historických a společenských věd zaměřených na různé aspekty odkazů minulosti.

Informace o uplatnění absolventů

Absolventi studia by se měli uplatnit v profesi edukátor v kultuře. Dokážou se úspěšně zapojit do chodu institucí, které pečují o kulturní dědictví, budou rozumět ochraně svěřených hodnot po odborné i právní stránce, především však budou umět pedagogicky a didakticky kvalitně zprostředkovávat tyto hodnoty a jejich smysl různým cílovým skupinám. Pracovní uplatnění mohou nacházet především v muzeích, galeriích a na památkových objektech, jejich znalosti a schopnosti jsou však využitelné také v rámci nejrůznějších organizací zabývajících se cestovním ruchem a volnočasovými aktivitami

Studijní plán včetně jednotlivých předmětů a jejich anotací najdete zde

Informace o studiu edukace naleznete i na webu: Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví

 

Podmínky přijetí:

Termín podání přihlášky: do konce února 2024

Podmínkou pro přijímací zkoušku je doložené bakalářské studium a zájem o kulturní dědictví a obor edukace.

Přijímací zkouška je ústní, ověřuje předpoklady ke studiu a motivaci studentů.

Přihlášky ke studiu zde

Seznam doporučené literatury pro uchazeče o studium