Aktuální CSVK

Vážené studentky, vážení studenti,

věnujte prosím pozornost Celostátní studentské vědecké konferenci, která se letos bude konat ve dnech 21. – 22. října 2021 v Ústí nad Labem. Pořadatelem jsou Katedra historie a Katedra archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Předběžný zájem o účast na konferenci a účast pedagogického doprovodu oznamte, prosím, garantovi CSVK do 28. února 2021

Více naleznete zde:

CSVK HISTORIE 2021_pozvanka

CSVK HISTORIE 2021_statuta