Úspěch vědecké práce prof. PhDr. Kateřiny Charvátové, CSc. v soutěži vysoce kvalitních monografií UK 2020 (2018)

Z Katedry dějin a didaktiky dějepisu uspěly v roce 2020 v soutěži vysoce kvalitních monografií UK (rok vročení 2018)  dvě publikace: Monografie prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.  Dějiny cisterckého řádu 1142-1420. Svazek III.: Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech byla v rámci Univerzity Karlovy vyhodnocena na 48. místě, z celé PedF byly oceněny dvě monografie. Mezi vynikající publikace byla zařazena rovněž práce Karel Havlíček: Korespondence II (1843-1844), na níž se podílela doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc. (49.-55. místo).

GRATULUJEME!

Monografie hodnocené v roce 2020 (rok vročení 2018) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené. Publikace, které byly nominovány, ale nejsou obsaženy v níže uvedené tabulce, nebyly hodnotící komisí doporučeny k finančnímu ocenění.

Seznam všech prací viz též na https://cuni.cz/UK-10536.html.

součást

autor

název

pořadí

KTF

Marek Šmíd

Vatikán a italský fašismus 1922 – 1945

1.-3.

LF3

Beneš Jiří

Antibiotika: systematika, vlastnosti, použití

1.-3.

MFF

Pavelka, M – Klika, V

Multiscale Thermo-Dynamics

1.-3.

LF1

Eliška

Lymfologie: teoretické základy a klinická praxe

4.-5.

PřF

Jitka Horáčková, Vojen Ložek, Lucie Juřičková

Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří

4.-5.

ETF

Martin Prudký

Genesis I: 1,1 – 6,8 Když na počátku Bůh řekl do tmy…

6.-10.

FF

Jiří Kuthan – Jan Royt

Charles IV. Emperor and King of Bohemia – Visionary and Founder

6.-10.

FF

Tomáš Hlobil

Geschmacksbildung im Nationalinteresse II. Der Abschluss der frühen Prager Universitätsästhetik im mitteleuropäischen Kulturraum 1805–1848

6.-10.

FF

Lenka Bobková

Jan Lucemburský, otec slavného syna.

6.-10.

LF1

Papežová

Anorexie, bulimie a psychogenní prejídání : interdisciplinární a transdiagnostický pohled

6.-10.

FF

Ondřej Beránek – Pavel Ťupek

The Temptation of Graves in Salafi Islam: Iconoclasm, Destruction and Idolatry

11.-12.

FHS

ČEŠKA, Jakub

Bohumil Hrabal – autor v množném čísle

11.-12.

PF

Maršálek, Pavel

Příběh moderního práva

13.-14.

FF

Dana Kratochvílová

Modality in Spanish and Combinations of Modal Meanings

13.-14.

LF1, LF2

Lukáš

Nemoci strev

15.

KTF

Ignác Antonín Hrdina, Miloš Szabo

Teorie kanonického práva

16.-19.

ETF

Filip Čapek

Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele

16.-19.

FF

Anna Housková

Nekonečný Borges

16.-19.

PřF

Škaloud Pavel

Freshwater Flora of Central Europe, Vol 13: Chlorophyta: Ulvophyceae (Süßwasserflora von Mitteleuropa, Bd. 13: Chlorophyta: Ulvophyceae)

16.-19.

PF

Šolc, Martin

Právo, etika a kmenové buňky

20.-21.

FF

Jakub Jinek

Obec a politično v Aristotelově myšlení

20.-21.

FSV

NUMERATO Dino

Football Fans, Activism and Social Change

22.-23.

FHS

MENSCH, James Richard

Selfhood and Appearing, The Intertwining

22.-23.

FF

Brenišínová, Monika – Křížová, Markéta – Březinová, Kateřina

Dějiny umění Latinské Ameriky

24.-27.

FF

Helena Březinová

Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky Hanse Christiana Andersena mezi romantismem a modernitou

24.-27.

FF

Miroslav Petříček

Filosofie en noir

24.-27.

FTVS

Jan Heller

Zátěžová funkční diagnostika ve sportu – východiska, aplikace a interpretace

24.-27.

PF

Šturma, Pavel – Mozetic, Vinícius Almada et al.

Business and Human Rights

28.-30.

PedF

Páchová, Anna:Bittnerová, Dana:Franke, Helena:Rendl, Miroslav:Smetáčková, Irena

Školní a mimoškolní vzdělávání žáků z vyloučených lokalit

28.-30.

FSV

ŠVELCH Jaroslav

Gaming the Iron Curtain : How Teenagers and Amateurs in Communist Czechoslovakia Claimed the Medium of Computer Games

28.-30.

PF

Karfíková, Marie a kolektiv

Teorie finančního práva a finanční vědy

31.-33.

LF2

Kozák, Jiří et al.

Opioidy

31.-33.

MFF

Žák, V

Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele

31.-33.

KTF

Viktor Kubík

Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby

34.-40.

ETF

Tim Noble

Mission from the Perspective of the Other. Drawing Together on Holy Ground

34.-40.

HTF

doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.

DA’AT TVUNOT Pronikavé poznání Rabiho Mošeho Chajima Luzzatta

34.-40.

PF

Madej, Martin

Meze základních práv v České republice

34.-40.

FF

Tereza Matějčková

Gibt es eine Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes?

34.-40.

LFHK

Jan Studnička, Alexander Stěpanov, Bohdan Kousal

Onemocnění sítnice a cévnatky v praxi

34.-40.

LFHK

Petr Hůlek, Petr Urbánek

Hepatologie, 3. vydání 2018

34.-40.

PF

Bělovský, Petr

Usucapio: vydržení v římském právu

41.

FF

Erik Sherman Roraback

The Power of the Impossible: On Community and the Creative Life

42.-44.

FHS

MATOUŠEK, Václav

Rozvadov 1621: Výzkum bojiště třicetileté války

42.-44.

MFF

Opic, B

Weighted Inequalities Involving ρ-quasiconcave Operators

42.-44.

PF

Beran, Karel a kolektiv

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českéh soukromého práva

45.-46.

FF

Daniele De Santis

Derrida tra le fenomenologie: 1953-1967. La differenza e il trascendentale

45.-46.

FF, FHS

BOUZEK, Jan

Studies of Homeric Greece

47.

PedF

Charvátová, Kateřina

Dějiny cisterckého řádu 1142-1420. Svazek III. : Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech

48.

FF

R. Adam, F. Martínek, P. Píša, M. Pokorná, L. Rychnovská

Karel Havlíček: Korespondence II (1843-1844)

49-.55.

FSV

ODINTSOV Nikita

Geopolitika ropy

49-.55.

FHS

KAISER, Benjamin; GURJANOV Filip

Nietzsches im Spiegel junger Forschung

49-.55.

FHS

SISTIAGA, Sergey

Das Prinzip vom Grund bei Kant und Meillassoux: Über Anfangs und Ungründe des nachmetaphysischen Denkens

49-.55.

FHS

VÍTEK, Tomáš

Věštění v antickém Řecku IV: Mezi vodou a ohněm

49-.55.

ÚDAUK

Jakub Jareš, Martin Franz a kol.

Mezi konkurencí a spoluprací. UK a ČSAV 1945-1969

49-.55.

LF1

Krajsová

Imunologie a imunoterapie nádoru: soucasné poznatky snadno a rychle

49-.55.

PF

Záhora, Josef – Jelínek, Jiří et al.

Criminal Evidence and Procedure

56.-57.

LF1

Bob

ADHD, stress and development

56.-57.

ETF

Jindřich Halama

Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I-IV

58.-62.

FF

Michal Stehlík, Andrej Tóth, Lukáš Novotný

Nemzeti kisebbségek Csehszlovákiában 1918–1938

58.-62.

FF

Tereza Matějčková

Hegelova fenomenologie světa

58.-62.

CTS

Radovan Haluzík

Proč jdou chlapi do války. Emoce a estetika u počátků etnických konfliktů

58.-62.

FaF

Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.

Rostliny způsobující otravy

58.-62.

FF

Ivan Jakubec – Jan Štemberk

Cestovní ruch pod dohledem třetí říše

63.-69.

FSV

ASAVEI, Maria Aline

Aesthetics, Disinterestedness, and Effectiveness in Political Art

63.-69.

FSV

DOBOŠ Bohumil

Geopolitics of the Outer Space: A European Perspective

63.-69.

FSV

DOLEŽALOVÁ Antonie

A History of Czech Economic Thought

63.-69.

FSV

KUČERA Jaroslav

Mírové uspořádání s Německem : od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci

63.-69.

FSV

NOTARP Ulrike

Lebenskonzepte und Lebensstile in West- und Ostdeutchland, dr tschechischen Republik und Polen : Eine Morphologie des sozio-kulturellen Systém

63.-69.

FHS

SITSCH, Marius Armin

Liebe und Ein-samkeit: Komplementäre Gegebenheitsweisen des Anderen nach Edith Stein und Jean-Paul Sartre

63.-69.

FF

Josef Opatrný, Lukáš Perutka a Lukáš Drvota

Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones

70.

KTF

Radek Tichý

Exsultet. Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu

71.-75.

KTF

David Vopřada

Kněžství v prvních staletích církve

71.-75.

PF

Šmejkal, Václav a kolektiv

Evropská unie po brexitu. Právně-institucionální buducnost evropské integrace

71.-75.

PF

Bottner, Robert – Grinc, Jan

Bridging Clauses in European Constitutional Law. Legal Framework and Parliamentary Participation

71.-75.

FSV

ZELENÁ  Alena

Autobiographische Fragmente in der modernen deutschen Literatur. Salbstinszenierungen in den Grenzfällen des Autobiographischen

71.-75.