Archiv uživatele: J. Kepartová

Zajímavá akce (nejen) pro studenty

V rámci multidisciplinárního festivalu FF UK a PF UK Sen o antice (viz https://www.facebook.com/events/1150586372636909/ ) je vyhlášena i výtvarná soutěž https://praxis.ff.cuni.cz/vytvarnasoutez/

Zemřel prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

Dne 17.9.2023 nás navždy opustil náš dlouholetý kolega, vážený pan profesor Petr Charvát. Skromný, trpělivý, vždy laskavý a empatický člověk, kterého nebylo možné nemít rád. Člověk obětavý, vždy ochotný podat pomocnou ruku, člověk mnoha zájmů a