Volitelné kurzy

Řím na třech kontinentech

Řím vyrostl z malého sídliště ve středomořskou velmoc, která se rozprostřela po různě velkých částech tří kontinentů. Stručně si zopakujeme, jak se Římané dostali z chýší do paláců – dobývání tří kontinentů (753 – 30 př.

Křesťansko-židovské kořeny evropské civilizace

Anotace Kurz se věnuje formativním textům židovské a křesťanské tradice, tedy Bibli a textům, které z ní bezprostředně vycházejí. Začíná u otázky kánonu („svaté knihy“) a jeho významu pro identitu společenství. Probírá historické okolnosti toho,

Revoluce a konstituce (1848)

Revoluce let 1848-1849 zasáhla téměř celou Evropu, nevyhnula se ani habsburské monarchii a českým zemím. Změny se promítly do všech sfér života – politických, sociálních, hospodářských, náboženských a mentálních. V této revoluci získalo obyvatelstvo šanci, že

Rusko od knížete Vladimíra do Mikuláše II.

Obsahem kurzu budou dějiny Ruska do říjnové revoluce. Těžiště výkladu bude spočívat v 18. a 19. století. Vedle základního přehledu vnitropolitického a zahraničně politického vývoje se hlavní pozornost zaměří na kulturní dějiny. Výklad ruských dějin