Environmentální dějiny

Určeno pro: Bc.

Kód SIS: OB230523A
Popis SIS: Výběrový seminář II - A


Datum: Čtvrtek 16:15-17:45
Organizátor: Doubravka Olšáková

Místo: R 103

Cílem semináře je seznámit studenty s environmentálními dějinami, jejich metodologií a základními tématy. Důraz bude kladen především na vývoj moderních a soudobých environmentálních dějin v českém prostředí.

V rámci semináře se studenti seznámí se základními tématy a texty environmentálních dějin, které budou dále rozvíjeny v návaznosti na vývoj českých environmentálních dějin v 19. a 20. století. V zimním semestru se zaměříme na jednotlivé problémy environ.dějin, v letním semestru pak na jednotlivé příklady v českých dějinách.

Program přednášek ZS:

1) Co jsou to environmentální dějiny I. (definice, osobnosti, texty); 2) Co jsou to environmentální dějiny II. (envir.temata v českém prostředí); 3) Rachel Carsonová a Mlčící jaro (důsledky a zrod globálního environmentálního hnutí); 4) Zvířecí stroje („Animal Turn“ v sociálních a kulturních dějinách); 5) Exkurze Zemědělské muzeum, Praha; 6) Migrace a environmentální dějiny (1816 – Rok bez léta); 7) Krysy, vši a dějiny (biologické zbraně jako součást environ.dějin); 8) Voda (význam vody v dějinách nár.států); 9) Hranice států jako environmentální problém (F.J.Turner a americká hranice); 10) Limity růstu (malthusiánství, neo-malthusiánství, vyčerpatelnost přírodních zdrojů); 11) Shrnutí

Program přednášek LS:

1) „Naše země nevzkvétá“ (V.Havel a stav čs.životního prostředí v roce 1990); 2) Stalinský plán přetvoření přírody v Československu (lysenkismus, mičurinské kroužky); 3) Zrod čs.ekologie (vědci a jejich role v ochraně živ.prostředí); 4) Trampové a chataři (jejich role v ochraně živ.prostředí); 5) Ekologické iniciativy a rozpad komunistického režimu (vč. dokumentů Charty 77); 6) Pohraniční hory jako svébytný fenomén českých dějin; 7) Krajina a válka (exkurze Lidice); 8) Krajina po válce (exkurze Sudety?); 9) Národní plemena jako socio-kulturní historický fenomén; 10) Historie jaderných elektráren v Československu; 11) Shrnutí

Atestace:

ZS referát, v LS seminární práce

Témata referátů v ZS:

1) Životopis Rachel Carsonové (seznámení se životem a postavením R.Carsonové v americké společnosti);

2)* Slavná zvířata (příklady, ikonografie – od Hannibalových slonů po Lajku či ovci Dolly);

3) Kolektivizace českého venkova (průběh, důsledky);

4)* Sopky – jak ovlivňuje výbuch sopky dějiny a společnost (příklady od antiky po 2010);

5)* Biologické zbraně a úmluvy, které je regulují (stručný přehled úmluv a historický kontext jejich vzniku);

6)* Příklady konfliktů o vodní zdroje v dějinách i v současnosti (jakýkoliv historický konflikt, včetně např. sporu o Golanské výšiny, Gabčíkovo-Nagymaros, apod.);

7)* Fenomén „přirozených hranic“ států v dějinách (např. „přirozené“ hranice českého národa?, F. Palacký, W.W.Tomek);

8) Thomas Robert Malthus (život a jeho ekonomické teorie);

9) Římský klub (stručné dějiny).

(Témata označená * mohou být v rámci jednotlivých podtémat zadána více studentům)

Témata seminárních prací v LS si student volí po konzultaci s přednášejícím sám.

Doporučená literatura:

bude doplněna na začátku semestru