2016/2017 – Bc.

Paměť a fakulta

Dějiny Pedagogické fakulty UK, ve vzpomínkách pamětníků. Výběrový seminář KDDD ve spolupráci s organizací Post Bellum. V zimním semestru se studenti důkladně seznámí s problematikou natáčení rozhovorů s pamětníky (jak metodou oral history, tak následným zpracováním nahrávky

Environmentální dějiny

Cílem semináře je seznámit studenty s environmentálními dějinami, jejich metodologií a základními tématy. Důraz bude kladen především na vývoj moderních a soudobých environmentálních dějin v českém prostředí. V rámci semináře se studenti seznámí se základními tématy a texty

Paměť a fakulta

Dějiny Pedagogické fakulty UK, ve vzpomínkách pamětníků. Výběrový seminář KDDD ve spolupráci s organizací Post Bellum. V zimním semestru se studenti důkladně seznámí s problematikou natáčení rozhovorů s pamětníky (jak metodou oral history, tak následným zpracováním nahrávky

Život po životě českých revenantů v minulosti

Problematika revenantů představuje téma, v němž se pozoruhodným způsobem mísí předkřesťanské názory s křesťanským učením a posléze představami spiritismu. Mrtví se vracejí, aby informovali o realitě posmrtných trestů, o významu modlitby pro duše v očistci,

Život urozených žen ve středověku v českých zemích

Seminář se bude věnovat v historiografii stále diskutované otázce postavení žen ve středověké společnosti s akcentem na české země. Primární pozornost bude směřována na panovnice, členky panovnické rodiny (např. Přemyslovny, Lucemburkovny) a další urozené ženy, o