Paměť a fakulta

Určeno pro: Bc.

Kód SIS: OB230523D
Popis SIS: Výběrový seminář D


Datum: Úterý 14:20-15:50
Organizátor: J. Hnilica, M. Benešová (Post Bellum)

Místo: R-Velký sál

Dějiny Pedagogické fakulty UK, ve vzpomínkách pamětníků. Výběrový seminář KDDD ve spolupráci s organizací Post Bellum.

V zimním semestru

se studenti důkladně seznámí s problematikou natáčení rozhovorů s pamětníky (jak metodou oral history, tak následným zpracováním nahrávky a zkušenostmi s využitím portálu Paměť národa). Jedním z cílů semináře je poskytnutí příležitosti si toto natáčení i zpracování prakticky vyzkoušet. Účastník kurzu získá technický vhled nutný k vytvoření kvalitní nahrávky, i metodikou vedení rozhovoru celoživotních vzpomínek. Součástí kurzu je i práce s archivními materiály vztahujícími si k pamětnickému příběhu i etické a právní otázky vedení rozhovoru. Vzhledem k výročí 70. let od založení Pedagogických fakult v Československu bude výběr pamětníků zaměřen především na bývalé absolventy a vyučující. Reflexe prolínání paměti, velkých a malých dějin s pochopením průniků ideologie do přípravy učitelské profese je hlavním cílem výběrového semináře, na kterém se aktivně účastní organizace „Post Bellum“ – Paměť národa.

V letním semestru

se studenti seznámí s projekty, které využívají pamětnické vzpomínky ve výuce, zejména s projektem Příběhy našich sousedů. Vyzkouší si jednotlivé činnosti, kterými prochází jeho účastníci tak, aby v budoucnu mohli samostatně vést dokumentaristický tým (ten se v rámci projektu setkává s pamětníkem, natočí jeho vzpomínky, příběh zpracuje do audio, video nebo psané reportáže a výsledky pak představí na veřejné závěrečné prezentaci). Studenti se seznámí s dalšími možnostmi využití reprodukovaných pamětnických vzpomínek ve výuce - zejména s použitím metod zážitkové pedagogiky a výchovné dramatiky.  V závěru kurzu si studenti vyzkouší, jak aplikovat reprodukované pamětnické vzpomínky ve vyučovací hodině.

Atestace

(ZS) – nahrávka pamětníka, protokol nahrávky, životopisné odrážky, životopis pamětníka, fotografie, klipy, příběh pamětníka. Přepis části nahrávky.

(LS) – vzdělávací aktivita vytvořená na základě pamětnických vzpomínek, ústní prezentace, audio/ video reportáž nebo dokument

Okruhy – zimní semestr

Úvod do soudobých dějin – Úvod do metody orální historie – Metodika natáčení pamětnických vzpomínek – Etické a právní aspekty vedení rozhovoru – Paměť: její relevance i úskalí – Sekundární prameny, archivy – Práce s portálem Paměť národa – Instituce zabývající se natáčením pamětníků