Fenomén Asterix

Určeno pro: Mgr.

Kód SIS: ON230511A
Popis SIS: Specializační seminář


Datum: ST 10:45-12:15
Organizátor: Jana Kepartová

Místo: R 218

Komiksový seriál Asterix je dnes pojmem, čtou ho nejen děti, ale také laická i odborná veřejnost. Budeme se zabývat tímto fenoménem a zároveň rprozkoumáme, jak se ze seriálu můžeme poučit nejen o minulosti.Také se zaměříme na možnosti využití seriálu ve výuce na základní, střední škole, popř. na škole vysoké.

Scenárista René Gosciny a kreslíř Albert Uderzo.
Po smrti Goscinnyho v roce 1979 se Uderzo stal též scenáristou tohoto komiksu. Poté, co se Uderzo v r. 2011 vzdal svého úkolu, pokračují pokračují v jeho díle Didier Conrad (kreslíř) a Jean-Yves Ferri (od sešitu 35). V češtině jsou jednotlivé díly vydávány v nakladatelství EGMONT.

Témata:

Stručný přehled římských dějin se zaměřením na téma přednášky dobývání Galie. Římské legie v Gallii - organizace římského vojska a každodenní život ve vojenském táboře. Organizace správy římských provincií a život římského místodržícího v pacifikované oblasti. Osobnost C. Iulia Caesara. Keltská opida - funkce, struktura, hradby. Co víme o každodenním životě Keltů? Druidové a rytíři. Jak se Římané chovali ke Gallům v prvních letech po dobytí Gallie. Obchodní cesty v polovině 1. st. př. Kr. Pozemní a vodní komunikace.
Lodě a jejich vybavení. Pirátství.

Asterix cestuje po dnešní Francii (5 a 11), je v Paříži (2), v Řecku (12), v Římě (4, 18 a 21), v Británii (8), v Egyptě (6), v Africe (10), u Gótů v Germánii (3), u Belgů (24), u Helvétů (16), v Hispánii (14), v Indii (28), v Jeruzalémě (26), v severní Americe (22), na Korsice (20), u Piktů (35). Asterix cestuje dokonce do bájné Atantidy (30). Na všechna tto místa se podíváme s ním - dnešníma očima 🙂

Ke kurzu budou vytvořeny e-learningové stránky na moodlu. Klíč k zápisu poskytne vyučující na první hodině.

Atestace:

ZS - zápočet

LS - klasifikovaný zápočet - písemná práce