Historie na stříbrném plátně

Určeno pro: Bc.

Kód SIS: OB230523A
Popis SIS: Výběrový seminář I - A


Datum: Čtvrtek 17:30 - 19:00
Organizátor: Petr Koura

Místo: S 210

Výběrový seminář bude věnován tématu zobrazování historie v hraném filmu, a to jak českém, tak světovém. V jeho rámci budou představeny různé přístupy k zobrazování historie prostřednictvím filmového média v současnosti i v minulosti. Za využití studentských prací a referátů bude zkoumáno, jak hraný film s historickou tématikou formuje kolektivní paměť společnosti v pozitivním i negativním smyslu. Výuku budou často doprovázet komentované filmové ukázky. Od návštěvníků semináře se očekává aktivní účast (referát a seminární práce).

Podmínky atestace:

80% úaktivní účast
ZS – referát, LS – seminární práce (rozsah 10 nms)

 Doporučená literatura:

 Václav BŘEZINA, Lexikon českého filmu. 2000 filmů 1930–1996, Praha 1996

Český hraný film I – VI. Praha 1995 – 2010

Petr ČORNEJ, Husitská tematika v českém filmu (1953–1968) v kontextu dobového nazírání na dějiny, Iluminace, 1995, č. 3, s. 13–43 a Iluminace, 1995, č. 4, s. 43–75

Peter HAMES, Československá nová vlna, Praha 2008

Ivan KLIMEŠ (ed.), Filmový sborník historický 1. Film a literatura, Praha 1988

Ivan KLIMEŠ – Jiří RAK (eds.), Filmový sborník historický 2. 90 let vývoje československé kinematografie – příspěvky z konference, Praha 1991

Ivan KLIMEŠ (ed.), Filmový sborník historický 3, Praha 1992

Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny, Praha 2005

Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla, Praha 2009

Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny 3.Politická kamera – film a stalinismus, Praha 2012

Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny 4. Normalizace, Praha 2014

Petr KOURA, Historický film jako nástroj konstrukce historické paměti. In: Místa paměti česko-německého soužití. Sborník příspěvků z konference pracovní skupiny Česko-německého diskusního fóra Místa paměti v Chebu 5. 6. 2010, Praha 2011, s. 116–128

Antonín J. LIEHM, Ostře sledované filmy. Československá zkušenost, Praha 1991

Jan LUKEŠ, Diagnózy času. Český a slovenský poválečný film, Praha 2013

James MONACO, Jak číst film. Svět filmů, médií a multimédií, Praha 2004

Jerzy PŁAŻEWSKI, Dějiny filmu 1895–2005, Praha 2009

Luboš PTÁČEK (ed.), Panorama českého filmu, Olomouc 2000

Josef ŠKVORECKÝ, Všichni ti bystří mladí muži a ženy. Osobní historie českého filmu, Praha 1991

Václav ŠMIDRKAL, Armáda a stříbrné plátno. Československý armádní film 1951–1999, Praha 2009

Martin ŠTOLL a kol., Český film. Režiséři–dokumentaristé, Praha 2009

Kristin THOMPSONOVÁ – David BORDWELL, Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie, Praha 2007

Michael TÖTEBERG, Lexikon světového filmu, Praha 2006

Jan ŽALMAN, Umlčený film, Praha 2008