2015/2016 – Bc.

Vybrané kapitoly z dějin evropské reformace

Cílem semináře je seznámit studenty s hlavními osobnostmi a myšlenkovými proudy v rámci náboženské reformace 16. století. Důraz bude kladen též na příčiny a zásadní projevy reformace. Studenti budou seminární formou seznamováni se stěžejními díly reformátorů. Zimní

Historie na stříbrném plátně

Výběrový seminář bude věnován tématu zobrazování historie v hraném filmu, a to jak českém, tak světovém. V jeho rámci budou představeny různé přístupy k zobrazování historie prostřednictvím filmového média v současnosti i v minulosti. Za využití studentských prací a referátů