Na dně a na okraji. Sociální otázka v moderních českých dějinách

Určeno pro: Bc.

Kód SIS: OB230523B
Popis SIS: Výběrový seminář I - B


Datum: Čtvrtek 18:05-19:35
Organizátor: Jiří Pokorný

Místo: S 303

 Cílem semináře je ukázat na vybraných příkladech život na periférii společnosti v moderní době, od raného novověku až po polovinu 20. století.

V tomto semináři bychom měli zkoumat, jak se žilo nejnižším vrstvám společnosti nebo přímo lidem, nacházejícím se na jejím okraji (či snad úplně za ním), jaké strategie přežití se jim nabízely, jak na ně reagovaly vyšší vrstvy a vládnoucí skupiny, jak se k nim stavěly státní úřady, církevní instituce a jak si řešení sociální otázky představovaly později politické strany. Na druhé straně se pokusíme zjistit, co si mysleli sami vyloučení a vydědění, jak se snažili „z temnot prodrat na světlo denní“.

S tématem či tématy se budeme seznamovat pomocí odborné i krásné literatury, archivních pramenů i tisku.

Příklady témat:

 1. Vagabundi a žebráci (a manufaktury)
  Chudinství v předindustriální společnosti
 2. Zbojníci a lupiči
 3. Dětská práce
 4. Tovární každodennost
 5. Stávky
 6. Sociální zákonodárství
 7. Vytváření sociálního státu
 8. Nezaměstnanost
 9. Sociální otázka na českém venkově po I. světové válce
 10. Choroby a lékaři
 11. Socialistický experiment

Literatura k semináři Na dně a na okraji