Krakov a okolí 2024

Datum: 18. - 25. 8. 2024
Organizátor: D. Foltýn, V.Čurda

Místo: Krakov a Malopolsko
Ubytování: hostel, kemp

Doprava: autobus, vlastní nohy
Cena: 8 800 Kč

Č. účtu a var. s.: 85236011/0100, v.s. 335138053
Platba do: 15.4.2024


Stručná charakteristika: Program exkurze je zaměřen zejména na vzájemnou provázanost polských a českých dějin, a to nejen v období středověku.

Navštívíme: Důkladně poznáme někdejší sídelní a korunovační město polských králů Krakov, přičemž nemineme ani památky jeho dramatické novější historie. Budeme rovněž putovat po okolním regionu Malopolska, včetně proslulých solných dolů, dřevěných kostelů a zřícenin hradů na vápencových skalách, tzv. Orlich gniazd.

Seznam výstupů a průběžně aktualizované informace viz nástěnka exkurze na zoneramě: album 404319