Kultura a umění benediktinského řádu

Určeno pro: Mgr.

Kód SIS: ON230511B
Popis SIS: Specializační seminář II


Datum: ÚT 15:00
Organizátor: Hana Havlůjová, Vít Vlnas

Místo: Národní galerie

Kurz studentům umožní, aby se zapojili do přípravy edukačních programů a materiálů k výstavě
o roli benediktinského řádu ve střední Evropě, která vzniká v rámci projektu Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300.

Nositeli projektu jsou Filozofický ústav AV ČR – Centrum medievistických studií AV ČR a UK v
Praze, Národní galerie v Praze a Katolická teologická fakulta UK v Praze – Ústav dějin křesťanského umění. Účast na
přípravě výstavy tedy studentům poskytne mimo jiné jedinečnou příležitost učit se od předních českých historiků a historiků umění.

Záměrem projektu Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300 je podat komplexní hodnocení role benediktinů při integraci českých zemí a střední Evropy do prostředí
latinského křesťanství. Na základě mezinárodní a mezioborové spolupráce hodlají nositelé projektu přispět k poznání a uchování mimořádně významného a dosud nedostatečně poznaného
segmentu nemovitého i movitého kulturního dědictví ČR.

Výsledky projektu pak budou nabídnuty k dispozici široké veřejnosti, například prostřednictvím rozsáhlé výstavy, která se uskuteční na přelomu let 2014 – 2015 v Praze. Součástí výstavy budou edukační programy a materiály, které přispějí k zpřístupnění tématu rozmanitým cílovým skupinám.

V zimním semestru

se studenti
podrobněji seznámení se základními aspekty tématu a způsoby jeho zpracování v semináři:

1) role benediktinů ve střední Evropě v letech 800 – 1300,
2) benediktinská řehole a život v klášteře,
3) základy křesťanské liturgie a ikonografie,
4) základy muzejní a galerijní edukace.

Cílem práce v letním semestru je připravit kvalitní edukační programy a materiály, které budou
využívat vzdělávací potenciál unikátní výstavy a respektovat vzdělávací potřeby zvolených cílových skupin (zejm. žáků 2. stupně ZŠ a studentů středních škol).
Účastníci semináře budou nejprve podrobně seznámeni se vznikem a konkrétním obsahem výstavy, posléze budou v menších skupinách pracovat na návrzích edukačních programů a materiálů. Konkrétní podoba práce se odvine od zájmu a možností účastníků semináře.

V letním semestru:

Výsledky semináře budou prezentovány v květnu 2014 na širším projektovém fóru (zástupci nositelů projektu, PedF UK). K vystoupení bude studentům poskytnuta zpětná vazba z hlediska úrovně zpracování návrhu, ale také úrovně rétorického vystoupení.
Součástí kurzu budou hostovské přednášky a exkurze.