Kulturní dějiny dvacátého století

Určeno pro: Bc.

Kód SIS: OB230523Ax01
Popis SIS: Výběrový seminář I - A, Výběrový seminář II - A


Datum: PO 16:15-17:45
Organizátor: Petr Koura

Místo: S 210

V rámci semináře budou představeny současné teoretické koncepty a následně bude věnován prostor jednotlivým problémům z českých kulturních dějin dvacátého století, a to především z oblasti literatury, kinematografie a moderní hudby. Pozornost bude věnována vzájemné interakci politiky a kultury. Při výuce budou interpretovány různé druhy pramenů za pomoci
interdisciplinárních přesahů do příbuzných oborů.

Od studentů se očekává aktivní účast (referát a seminární práce). Docházka 80% je samozřejmostí.

Kritéria hodnocení:

  • ZS: zápočet - referát
  • LS: seminární práce

Kontakt na vyučujícího koura.petr@seznam.cz

 

Příloha - Kulturní dějiny 20. stol.