Lebky a Eugenici. Pohledy na člověka.

Určeno pro: Mgr.

Kód SIS: ON230511A
Popis SIS: Specializační seminář II - A


Datum: ČT 16:15
Organizátor: O. Švorc (P. Charvát)

Místo: R208 (dříve R 203)

Seminář Lebky a Eugenici. S podtitulem: Pohledy na člověka v československé a zahraniční vědě 1. pol. 20. stol.

Skutečné místo a čas bude konzultováno na prvním semináři.