Od národa k nacionálnímu socialismu

Určeno pro: Bc.

Kód SIS: OB230523D
Popis SIS: Výběrový seminář I - D


Datum: ST 18:05-19:35
Organizátor: Alena Míšková

Místo: S 210

Studenti budou seznámeni se základními definicemi a termíny, které se objevují ve vztahu k pojmu "národ", a to v širších souvislostech. Co je národ? Nacionalismus contra patriotismus. Nacionální socialismus.Marxismus a národ. Fašismus. Xenofobie. Appartheid. Antisemitismus. antijudaismus atd. Všechny směry, hnutí a názory budou prezentovány v historickém kontextu. Ve druhém semestru budou studenti prezentovat své práce formou referátu. Na závěr odevzdají písemnou seminární práci.