Řím na třech kontinentech

Určeno pro: Bc.

Kód SIS: OB2305123
Popis SIS: Výběrová přednáška A


Datum: Pátek 14:25 - 15:55
Organizátor: J. Kepartová

Místo: R 216

Řím vyrostl z malého sídliště ve středomořskou velmoc, která se rozprostřela po různě velkých částech tří kontinentů.

Stručně si zopakujeme, jak se Římané dostali z chýší do paláců - dobývání tří kontinentů (753 – 30 př. Kr.), jak prošli bouřlivým vývojem od monarchie k monarchii a proč znovunastolili vládu jednoho muže, pobudeme s císařem  Augustem, prvním to „středomořským“ císařem a tvůrcem nového státního zřízení, jež přitahovalo další monarchy nejen starověku; uvědomíme si, co to znamenalo být vládcem v mnohonárodnostním státě. Zviditelníme si nové formy vlády a podíváme se na příčiny úpadku a pádu nejprve Západní a pak i Východní části původně jednotné říše, která ovlivnila dějiny i kulturu nejen evropskou, ale i transatlantickou.

  1. Úvod - přehled dějin do začátku principátu s důrazem na rozpínavost Říma - jakými prostředky získávali Římané moc a vliv nejprve v Itálii a pak v téměř celém Středomoří?
  2. Jak se žilo v římské republice - (společenské vrstvy, město x venkov atd.)
  3. Octavius - Octavianus - Augustus - co ho formovalo a proč to byl nakonec právě on, kdo nezvratně dovedl Řím k monarchii? Augustův politický program pro své nástupce.
  4. Politické zvraty v první fázi principátu (do Severovců), geografický růst, vrchol za adoptivních císařů
  5. Velká a vleklá všeobecná krize - příčiny, hledání řešení, úpadek městské elity, vzrůst moci armády a její vliv na politiku i na lokální úrovni, růst vlivu provinciálů, pohanský monoteismus, snahy obnovit silnou a stabilní centralizovanou moc a udržet říši jednotnou, pronásledování křesťanů
  6. Dominát - jedno z nejdůležitějších přechodových období světových dějin - do 395
  7. Dominát - definitivní rozpad římské říše na Západní (do 476) a Východní (do 1453) 
  8. Proč přežil východ Římské říše o téměř tisíc let déle
  9. Proč jsou křesťané považováni za rozvratný živel v Římské říši a přece jsou nositeli antické tradice

Základní literatura

Dahlheim, Werner. U kolébky Evropy. Odkaz antického Říma. Praha: Vyšehrad 2006

Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát (pdf). Brno: MU, 2014

Kepartová, Jana. Císařové antického Říma. Praha: Práh, 1995.

Atestace

Formou kolokvia na základě vybraného tématu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kód OB230505123 – VÝBĚROVÁ PŘEDNÁŠKA  A - zápočet

Kód OPBD2D132B – VÝBĚROVÝ KURZ I A – klasifikovaný zápočet