LS 2018/2019

Řím na třech kontinentech

Řím vyrostl z malého sídliště ve středomořskou velmoc, která se rozprostřela po různě velkých částech tří kontinentů. Stručně si zopakujeme, jak se Římané dostali z chýší do paláců – dobývání tří kontinentů (753 – 30 př.

Křesťansko-židovské kořeny evropské civilizace

Anotace Kurz se věnuje formativním textům židovské a křesťanské tradice, tedy Bibli a textům, které z ní bezprostředně vycházejí. Začíná u otázky kánonu („svaté knihy“) a jeho významu pro identitu společenství. Probírá historické okolnosti toho,