E-nástěnka

Studentům: Inspirace v době korony

Hledáte inspiraci pro tvůrčí vědecké činnost v době povinného domácího „vězení“ ?  Na katedře máte vzory! Vaše kolegyně vyhrála 1. místo na Celostátní  studentské vědecké konferenci Historie 2016 a navíc obdržela Cenu Zdeňka Horského za

Časopis Obscura a rok 1921

Studentský časopis OBSCURA – fórum Občanského sdružení FFabula – Spolku studentů historie FF UK zve všechny zájemce k zamyšlení nad rokem 1921 – podrobnosti viz zde: http://www.ffabula.cz/cs/akce-projekty/obscura/call-arcticles/

Nabídka stáže Erasmus v ČŠBH Paříž

Vážení, dovolujeme si zaslat informace o nabídce stáže pro studenty v České škole bez hranic Paříž. S některými z Vás jsme již měli možnost spolupracovat a rádi bychom uvítali zájemce i z dalších míst, tedy