E-nástěnka

Nabídka kurzů pro studenty – Sorbonna

Pařížská univerzita nabízí kurzy pro studenty Aliance 4EU+ (viz 4EU-Uni SORBONNE_2021-22 ) Univerzita Sorbonne. Kurzy jsou určeny především  studentům humanitních a společenskovědních oborů. V kurzech se budou setkávat studenti nejen ze Sorbonny, ale i Heidelbergu, Milána, Varšavy, Kodaně.

Letní škola klasických studií v Telči

Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR ve spolupráci s Ústavem klasických studií Filosofické fakulty MU Brno a Asociací učitelů klasických jazyků ALFA Vás srdečně zve na XXIX. Letní školu klasických studií, která se