E-nástěnka

Odevzdávání závěrečných prací

Vážené studentky, vážení studenti, prosíme, odevzdávejte vaše závěrečné práce (bakalářské i diplomové) v papírové podobě v podatelně do konce července. Tyto dokumenty slouží posuzovatelům a po obhajobě vám budou vráceny. Děkujeme, vaši pedagogové